Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Initiativet kommer från Målaremästarna som ser ett problem med att introducera och behålla både unga kvinnor och unga män i yrket. En möjlig förklaring till detta är att branschen är manligt dominerad och att det finns en traditionell yrkesidentitet bland målare som försvårar nyrekrytering.

Syftet med projektet är att möjliggöra förändring av villkoren för en ny generation målare, inklusive kvinnor. 11 måleriföretag har anmält intresse för medverka i projektet. Forskningen inleds med workshops och seminarier där forskarna och representanter för branschen tillsammans gör en analys av utgångsläget. Detta ska fungera som riktningsgivare för hur man ska gå tillväga. Forskarna kommer att göra intervjuer med målare och observationer av målare i arbete.

Bland annat ska forskarna ta reda på hur yrkesidentitet utvecklas i målaryrket samt hur målares attityder till professionaliteten och arbetet ser ut. Även organisatoriska strukturer är av intresse att studera. Det är tänkt att projektet ska lägga grunden för en utbildningssatsning som ska angripa problemen med att rekrytera en ny generation målare.

Logotyp KK-stiftelsen

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Arbetslivsstudier

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Marie Hjalmarsson

Forskningspartner

  • Måleribranschens Service AB

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2010 - 2011

Senast uppdaterad