Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Högskolan Väst har vi vårt profilområde inom arbetsintegrerat lärande (AIL), som generellt syftar till att integrera såväl teori och praktik i både utbildning, forskning och samverkan - på ett systematiskt och hållbart sätt. Syftet med detta projekt är att kartlägga samverkanseffekter i vår forskarutbildning i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande för att utvärdera forskarutbildningen och forskningsmiljön från ett AIL-perspektiv. Vi kommer att anta en informativ vetenskapsmodell (informing science model), som till viss del är lik den ”målvakt” som används inom Högskolan Västs forskarutbildningar, för att genomföra en nulägesanalys där vi identifierar och visualiserar samarbetstyper inom och mellan forskarutbildningen/forskningsmiljön och HVs nyckelaktörer: Praktiken, forskarsamhället och doktorander. Målet är att visa konkreta implikationer på  hur samverkan och informationsflöden är kopplade och hur de kan förbättras samt att ge allmänna reflektioner på modellen som ett användbart sätt för kvalitetsutveckling som går bortom de traditionella lärandemålen. Vi ser klara utvecklingsvägar för att kunna inkludera fler och djupare aspekter av samarbete och interaktion, som kan ge förbättrat utbyte och tydligare mått och strategier för vad och hur vi ska betrakta ”societal impact” för vår forskarutbildning

Forskningsområde

  • Ekonomi och näringsliv

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

  • Irene Bernhard
  • Irene Bernhard

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2017 - 2018

Senast uppdaterad