Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Såväl ungdomsskolan som den högre utbildningen genomgår för närvarande en omfattande förändringsprocess där ny informationsteknologi förändrar villkoren för undervisning, lärande och skolans interaktion med föräldrar och omvärld. Man satsar på klassrumsteknik som till exempel interaktiva vita tavlor (Smart Boards). Så kallade 1-till-1 satsningar där varje elev och lärare utrustas med bärbara datorer blir allt vanligare, men såväl skolledningar som lärare har svårt att överblicka hur detta påverkar verksamheten. Teknikoptimistiska utgångspunkter där datorerna ses som lösningen på alla skolans problem existerar sida vid sida med misstänksamhet och rädsla för hur tekniken påverkar skolan som institution. Vidare satsas allt mer på system som stödjer rapportering kring elevernas närvaro, progression och måluppfyllnad, och som också används för att kommunicera med föräldrar. Internationella studier visar att denna typ av satsningar inte nödvändigtvis är framgångsrika.

Projektet utgår från ett övergripande perspektiv där såväl lärare, elever, föräldrar, undervisning, lärande och utbildningens övriga processer studeras. Syftet är att förstå hur informationsteknologi medverkar till förändring, och hur denna förändring kan påverkas i en riktning som är positiv för elevernas lärande och lärarnas professionella situation och främja elevers välmående.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Länsförsäkringar Älvsborg

Projekttid

2011 - 2016

Senast uppdaterad