Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En interaktiv tavla ger nya möjligheter i undervisningen, eftersom den är en dator, en projektor och en skrivtavla samtidigt. Det pågår en debatt om de interaktiva tavlornas för- och nackdelar i undervisningen, till exempel diskuteras om de ökar eller minskar elevernas delaktighet.

Fyra lärare i Uddevalla kommun ska videofilmas vid fyra tillfällen när de använder interaktiva tavlor. Efteråt tittar läraren och forskarna på videon tillsammans och diskuterar vad som händer i ett bandat samtal. Syftet är att fånga vad lärare som är vana vid teknik i undervisningen gör, hur de ser på sin professionella utveckling och hur de upplever att eleverna lär under lärtillfället. Fokus ligger på lärares lärande i det egna klassrummet. Om undersökningsmetoden fungerar bra vill forskarna använda den i större skala i ett senare projekt.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Pia Svanberg

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad