Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om projektet

Skolans digitalisering utgör en omdebatterad och engagerande fråga. Från och med den 1 juli 2018 har digital kompetens fått ett ökat fokus i svenska läroplaner, kursplaner och ämnesplaner med syftet att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Att digitalisera skolan är dock en komplex process. Det finns både studier som påvisar möjligheter och problem när digital teknik införas i skolans verksamhet och vikten av en medveten användning är helt avgörande för ett gynnsamt resultat.

Inom senare tid har betydelsen av ett digitalt ledarskap kommit att betonas. Många skolledare uppger dock att de saknar nödvändig kompetens för att leda digitaliseringsarbetet och söker dig till utbildnings- och konsultföretag för stöd. Dessa företag har ofta tagit rollen att initiera och upprätthålla skolutveckling. I takt med att omfattningen på skolans digitalisering ökad samtidigt som kraven på ett aktivt ledarskap intensifieras behöver skolledare själva äga digitaliseringsfrågan och företagen måste utveckla sin verksamhet för att tillgodose de nya behoven. Detta innebär att företagen behöver skifta fokus, från att ta en operativ roll i digitaliseringsprocessen till att stödja skolledarna med verktyg för att själva kunna leda digitaliseringsarbetet.

Syftet med detta projekt är att utveckla användbara modeller för att stödja det digitala ledarskapet i svenska grundskolor. I projekt samarbetar akademiker tillsammans med utbildningsföretag och representanter från skolan för att utveckla konkreta modeller för att stödja skolans ledare i digitaliseringsprocessen. Förväntade resultat innefattar ökad kunskap om vilken typ av kompetens som är nödvändiga för att leda skolans digitalisering samt hur ett sådant ledarskap kan främjas. Praktiska resultat inkluderar att identifiera vad som utgör ’adekvat digital kompetens’ för skolledare, modeller för att utveckla det digitala ledarskapet, utvecklade tjänster för partnerföretagen samt kompetensutveckling för deltagande skolledare.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Pernilla Nilsson, Högskolan Halmstad
Frida Gustafsson Wennö, Tänk Om
Annica Gustafsson Roxström, Tänk Om
Maria Abrahamsson, Lin Education
Annika Agélii Genlott, SKL

Forskningspartner

  • SKL
  • Tänk Om
  • Lin Education

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2020 - 2022

Senast uppdaterad