Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Områden där konkurrens ofta uppstår mellan föräldrarnas värdegrund och tonåringarnas framväxande värdegrund i den svenska skolan är syn på individens rättigheter, syn på auktoritet och lydnad, rollförväntningar, syn på demokrati med mera. De flesta lärare är inte förberedda på denna interkulturella problematik.

Syftet med studien är att beskriva och tolka flyktingungdomars och lärares upplevelser av existentiell interkulturell verklighet. Målet är att ta fram preliminära kunskaper som direkt kan bidra till ett ökat lärande bland personalen på svenska skolor.

Ungdomar med irakisk och somalisk bakgrund ska intervjuas. Också lärare kommer att intervjuas.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Per Lundberg

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad