Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektgruppens utgångspunkt var att sätta lärandet i centrum. Med det förhållningssättet berörs alla aktörer på högskolan. Genom att förstå villkoren för att skapa delaktighet i undervisning med stöd av digitala verktyg ville projektgruppen förstå hur man med utformning av lärmiljön kan utveckla kollegiala, sociala, digitala, och fysiska lärmiljöer som kan ge stöd åt både studenter och lärare. Efter att projektgruppen presenterat sitt arbete för Prorektor fick vi rektors uppdrag att fortsätta arbetet för att i augusti månad 2016 presentera ett förslag till rektors ledningsgrupp om hur arbetet under perioden 2017-2019 kan utföras i syfte att utveckla framtidens lärmiljö vid Högskolan Väst. Denna rapport avser att beskriva projektets utgångspunkter, mål och arbete med att nå dessa.
Med stöd av digitala verktyg och lärplattformar utvecklas en genomtänkt infrastruktur för lärande som stöd för dem som enbart besöker Högskolan vid schemalagda undervisningstillfällen. Dock har projektet för avsikt att utforma sådan miljö som bidrar till studenters vilja att möta studenter och lärare utanför den schemalagda tiden i utbildningen. Det är en utmaning men kan bidra till att nya former för lärande utvecklas där deltagande i såväl campusbaserad som nätbaserad undervisning inkluderar användning av IT oavsett var studenterna befinner sig och har för lärandemål att ta del av.

Syftet med projektet är att utforma ett pedagogiskt utvecklingsarbete som innefattar teknisk infrastruktur, lokaler med möblering i formella lärmiljöer (salar och grupprum) men också för de så kallade sociala ytorna. I arbetet är pedagogiska teorier och metoder rörande lärande och läraktiviteters organisering centrala. Organisering ser vi ur ett samlat perspektiv där utöver lärares arbete också andra medarbetaruppgifter som har betydelse för studentens lärande beaktas. I sammanhanget ser vi det som viktigt att utforma framtidens lärmiljö så att den stöder lärande såväl utanför som inom ramen för den schemalagda undervisningen.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2015 - 2019

Kontakt


Hanna Gadd

Hanna Gadd Bibliotekschef Chef studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling
hanna.gadd@hv.se

Thomas Winman

Thomas Winman Universitetslektor
thomas.winman@hv.se

Thomaz Birgerson

Thomaz Birgerson Sektionschef Fastighetschef
thomaz.birgerson@hv.se

Urban Carlén

Urban Carlén Universitetslektor
urban.carlen@hv.se
Senast uppdaterad