Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund

Omställningen till ett förnybart energisystem samt elektrifieringen av industrier och transporter anses vara en viktig pusselbit för att kraftigt minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. En sådan omställning medför dock en ökad efterfrågan på el och en övergång till större andel väderberoende energikällor som vindkraft och solel, vilket sammantaget skapar utmaningar för eltillförseln.

Målsättning

Målet med projektet, Nätresiliens, där 2 doktorander ingår som huvudutförare, är att utifrån en tvärvetenskaplig ansats ge unik kunskap om hur bostäders energisystem kan bidra till att skapa ett elnät som är resilient, dvs, som har en förmåga att förutse, anpassa och snabbt återhämta sig från störningar.

Samverkan

Nätresiliens är ett samverkansprojekt mellan Chalmers, RISE och Högskolan Väst och består av en teknisk respektive samhällsvetenskaplig del. Den senare utförs av en doktorand i arbetsintegrerat lärande med inriktning mot hållbara energisystem. Då är fokus på den sociala resiliensen, hur organisationer kan utveckla sin kompetens, arbeta förberedande och stärka sin kommunikation med hushåll vid såväl kortsiktiga som långsiktiga begränsningar av eltillförseln. Fokus ligger också på hushållens förutsättningar, förmåga och vilja att förebygga och anpassa sig till begränsningar i eltillförseln.  Projektet ingår även i Forskarskolan Energisystem vid Linköpings universitet. 

Forskningsområde

  • Elektroteknik och elektronik
  • Informatik
  • Studier om ett hållbart samhälle

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Torbjörn Thiringer (Chalmers, Projektledare)
Hanna Björner Brauer (Högskolan Väst & RISE )
Maria Håkansson (RISE)
Caroline Markusson (RISE)
Sindhu Kanya Nalini Ramakrishna (Chalmers)

Forskningspartner

  • Chalmers tekniska högskola
  • Ri.se

Forskningsfinansiär

  • Energimyndigheten

Projekttid

2020 - 2024

Senast uppdaterad