Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här pilotprojektets syfte är att utvärdera om en metod som kallas Open College Network, OCN. Det är en metod för att kvalitetssäkra utbildningar och verksamheter som idag inte är formellt erkända. OCN är också ett nätverk av stödjande och aktiva aktörer. Metoden utvecklades i Storbritannien i början av 80-talet och OCN Sweden AB är den svenska organisationen. Metoden bygger på och sprids genom det nätverk som kontinuerligt skapas. Nätverket består av aktörer från föreningar, företag, utbildningsorganisationer och statliga och kommunala förvaltningar. Den förenande kraften är deras syn på lärande och strävan efter fortsatt utveckling och tillväxt. Metoden bygger mycket på kompetensutveckling och kompetensförsörjning och ger erkännande till lärande som äger rum utanför det formella utbildningssystemet.

Forskarna ska i pilotprojektet studera hur det ideella yrkesförbundet Kroppsterapeuterna använder sig av OCN-metoden. Förbundet organiserar massörer, zonterapeuter, spaterapeuter med flera. Forskarna vill veta om metoden leder till att det skapas ett organisatoriskt lärande och om kvaliteten hos organisationens utbildningar och verksamheter har blivit bättre.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

  • Kerstin Grundén

Övriga projektmedverkande

Yvonne Lagrosen
Linda Lind
Jonas Tosteby

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad