Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka vilka hinder och möjligheter som relativt nyutbildade filmproduktionsstudenter möter då de vill etablera sig som entreprenörer inom rörlig bildproduktion. Genom att studera övergången mellan akademiska examina och yrkesliv söker forskarna förståelse för förutsättningarna för yrkesblivande såväl som för entreprenöriell verksamhet. Deras intresse i denna pilotstudie riktas mot nyutbildade som avser att skapa egna företag och att etablera sig som självständiga producenter. Ambitionen är att undersöka hur samspelet mellan individen och kontexten påverkar etableringsprocessen.

Djupintervjuer kommer att genomföras med ett tiotal före detta studenter på filmproduktionsprogrammet Högskolan Väst. Intervjuerna genomförs under våren 2012.

Forskningsområde

  • Humaniora
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Filmvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad