Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 den här pilotstudien undersöker forskarna hur IKT (informations- och kommunikationstekniker) används i ett internationellt forskningssamarbete. Det studerade projektet kallas Merlin. Det är ett EU-finansierat projekt om flygmotorutveckling där teknikexperter och forskare från olika länder samarbetar och delar med sig av forskningsresultat. Deltagarna kommunicerar med hjälp av IKT och delar till exempel projektdokument och forskningsresultat via en gemensam projektwebbplats.

Huvudfokus i pilotstudien ligger på hur praktiker för användningen av IKT uppstår och utvecklas. En annan aspekt är hur teknikanvändningen i sig påverkar den upplevda kvaliteten i samarbetet, lärandet och kommunikationen.

Forskarna kommer att samla in data på följande sätt:

  • Inspelningar av elektroniska projektmöten med ljud- och bildkommunikation.
  • Observationer av projektdeltagare.
  • Intervjuer med forskare och teknikexperter.
  • Insamling och analys av mötesanteckningar, delade dokument, e-postkommunikation med mera.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Samhällsbyggnadsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad