Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Internationaliseringen gör att engelska används alltmer både på universiteten och som språk på arbetsplatser. Engelskan utvecklas också på nya sätt i internationella sammanhang och där nya kommunikationsteknologier används.

Syftet med det här projektet är att lägga grunderna för ett mer omfattande projekt. Det ska kartlägga hur språkinlärning går till inom högre utbildning i flera länder och hur väl anpassad utbildningen är till de språkliga kraven på arbetsplatserna. Forskarna ska följa studenter under deras utbildning och när de börjar arbeta för att se hur deras språkliga identiteter utvecklas. Speciellt fokus ska ligga på nya kommunikationsteknologier. Resultaten kan användas för att lärosätena ska kunna erbjuda utbildning i de former av engelska som samtiden kräver. Målet är också att studenter ska känna en säkerhet i sin användning av engelska.

Forskningsområde

  • Humaniora
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Språk och litteratur, engelska

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Angela Goddard
Monika Mondor

Projekttid

2011 - 2011

Kontakt


Alastair Henry

Alastair Henry Professor Professor i ämnesdidaktik
alastair.henry@hv.se
Senast uppdaterad