Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål: Utveckla och pröva konkreta mekanismer som möjliggör en systematisk övergång mellan olika utbildningsformer utan stora inslag av individuell och resurskrävande validering

Arbetspaket sex syftar till att identifiera och analysera de konkreta
mekanismer som möjliggör en systematisk övergång mellan olika utbildningsformer utan att kräva stora inslag av individuell och resurskrävande validering. Bergsskolan och KTH har anslutit och deltar i detta arbetspaket där deras erfarenheter av en systematisk övergång bidrar till en förståelse om vilka faktorer som kan skapa motstånd och vilka faktorer som kan bidra till en mer sömlös systematisk övergång.

Arbetspaketen 5 och 6 samverkar på ett positivt sätt och skapar flera synergier genom att samla in värdefull kunskap om utmaningar samt framgångsrika lösningar. 

 

 

Senast uppdaterad