Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål: Utveckla system för digital infrastruktur för validerings- och beslutsprocesser som stöder implementering och handläggning av projektets kvalitativa resultat.

För att uppnå en systemisk nivå och gemensamma strukturer ytterligare ska projektet i samverkan med UHR utveckla en digital infrastruktur för
validerings- och beslutsstödsprocesser. Projektet (genom Högskolan Väst) agerar ”testbädd” avseende processer, strukturer och villkor för tillträde/behörighet och validering. Samt i detta ingår det att identifiera, analysera förbättringsmöjligheter gällande handläggningsprocessen. Det digitala systemet ska även kunna integreras med andra befintliga system för antagning och genomförande av utbildning, såsom bl.a. NyA-Webben, Antagning.se mm.

 

Senast uppdaterad