Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I arbetspaket 3 kommer vi att genomföra individuella intervjuer för att få en aktörspecifik bild och därefter kommer vi att ha tematiska fokusgruppsintervjuer som bygger på analys av de individuella intervjuerna. I det tredje steget kommer vi att göra aggregerade analyser som ligger till grund för recall-intervjuer som fokuserar förändrings- och utvecklingsmöjligheterna. Vi kommer att kartlägga vilka utmaningar och problem som olika aktörer ser med i utvecklingen av förenklade systemiska strukturer, utifrån nuvarande system.

Syftet är att få en fördjupad förståelse för både utmaningar, behov och möjligheter utifrån de enskilda aktörernas perspektiv men också vilka gemensamma möjligheter som finns.

Senast uppdaterad