Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I detta arbetspaket ligger fokus på de styrdokument, förordningar och riktlinjer som omgärdar handläggning, bedömning och validering. Vi kommer att analysera var gränser går utifrån dessa, vilka möjligheter som finns och hur de korrelerar med nuvarande arbets- och bedömningsprocesser. 

Denna kunskap är en förutsättning för att kunna utveckla nya rutiner, riktlinjer och processbeskrivningar som är sammanhållna och hållbara över tid.

ARBETSPAKETETS DELAR:

  • Sammanställning av arbetsprocesser (projektparter)
  • Analys av förordningar/regelverk
  • Kunskapsseminarier om nivåreglering inom YH och högre utbildning 
Senast uppdaterad