Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det övergripande målet med detta forskningsprojekt är att utveckla och anpassa nätbaserad teknologi för att genomföra kursmoduler på avancerad nivå. Detta ska stödja arbetsintegrerat lärande för ingenjörer i tillverkningsindustrin. God kunskap och tillgång till kvalificerad kompetens är viktiga framgångsfaktorer för svensk tillverkningsindustri. Industrin är ständigt utsatt för global konkurrens och nya kundkrav. Ökad kostnadseffektivitet vid produktframtagning, hög leveranskvalitet och teknologianvändning till låga kostnader kräver avancerad kunskap. 

För att ingenjörer ska kunna utföra avancerat produktionsarbete och reell problemlösning är syftet att så långt som möjligt skapa ett lärande på arbetsplatsen. Flexibilitet och tillgänglighet är en förutsättning för att industripersonal ska kunna delta i riktade kompetensinsatser som är poänggivande. De kursmoduler som utvecklas i projektet utgår ifrån industrins behov av kompetens inom produktionsteknik och kommer att erbjudas som korta kursmoduler distribuerade i flexibla och teknikmedierade former.

Forskare och lärare från de båda forskningsmiljöerna Produktionsteknik Väst och Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA, kommer att samarbeta genom att kombinera lärande på arbetsplatsen, informationsteknologi och produktionsteknik. Målet är att tillsammans med industrin samproducera kunskap inom områdena virtuell produktion, optimering och automatisering av tillverkningsprocesser med stöd av simuleringsteknik.

Genom användning av digitala lärplattformar och sociala medier kan kursdeltagarna diskutera industriproblem och lösningar med andra deltagare och handledare från både universitet och andra företag. Projektet kommer att ge tillgång till en mängd digitala resurser för att lösa krävande beräkningar och simuleringar. Det pedagogiska syftet är att utgå från verkliga industriproblem och skapa lärande genom användning av flera olika kunskapskällor tillgängliga nätbaserat.

Webbaserad teknik för kommunikation kommer att utvecklas och testas. Bland annat kommer lärare och deltagare att använda systemet Cloudboard, en digital plattform för kommunikation och informationsutbyte. Webbkonferenssystem för diskussion och delning av komplex teknisk information kommer också att användas. Specifikt forskningsfokus i projektet är att bättre förstå och utveckla metoder för lärande i produktionsindustrin som stöds av nätbaserad teknologi.

Logotyp KK-stiftelsen

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för ekonomi och IT
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Forskningspartner

  • GKN Aerospace

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2013 - 2015

Senast uppdaterad