Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Testbädden som ska skapas kommer att ge företag och organisationer möjlighet att testa råvarorna "marint avfall" till sina produkter för att på så vis kunna generera inkomster tillbaka till att hålla havet rent. För att entreprenörerna, start-upsen och SME:erna ska lyckas tänker vi också koppla på en innovationsmiljö. Innovationsmiljön kommer att bidra till "mjukare stöd" i form av affärscoaching, hållbarhets- och jämställdhetsanalyser med mera.

Forskningsområde

  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Biologi
  • Ekonomi och näringsliv

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Sotenäs Symbioscenter
Fiskarföreningen Norden
Rise IVF AB
Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Forskningspartner

  • Sotenäs kommun

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2019 - 2021

Senast uppdaterad