Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Konkret handlar det om hur konst och konstnärliga arbetsmetoder kan vara till nytta i byggprocesser och bidra till utveckling och lärande. Forskarna studerar kommunikationen och samordningen mellan olika yrkesföreträdare i ett pågående byggprojekt där konstnärliga metoder möter industriell byggproduktion. De olika parternas uppfattningar om möjligheter och hinder för samverkan kartläggs. Frågan är hur samverkansprojekt kan utformas för att man ska få till stånd lärande i arbetslivet.

Forskningsområde

  • Humaniora
  • Konst

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för hälsovetenskap
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

  • Lena Nilsson
  • Margaretha Herrman

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad