Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Handeln är idag en av de mest betydelsefulla näringarna i regionen. Samtidigt verkar handelsföretagen, liksom andra företag och organisationer, i en alltmer föränderlig omgivning. Dessa förändringar är ofta snabba, komplexa och dramatiska. Företag måste vara dynamiska och anpassa sig till förändringarna om de vill överleva. Detta kräver att de ständigt lär sig nytt. Idag sker lärande alltmer i nätverk, det vill säga i samverkan med andra aktörer. Det gäller även handelsföretagen. Behovet av samverkan är stort, eftersom de är små och medelstora och saknar resurser och intern organisation för lärandet.

Syftet med detta forskningsprojekt är att öka kunskapen om och förståelsen för hur lärande nätverk inom handeln fungerar och varför de fungerar som de gör. Resultatet av studien ska ligga till grund för utveckling av lärande nätverk inom handeln.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Linda Lind

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad