Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samtidigt har vi en brist på anställda inom vård och omsorg. De flesta människor med kroniska sjukdomar önskar dock att förbli självständiga, och klara sig så mycket som möjligt själva i sitt eget hem, så länge som möjligt.

Myndigheter i både Sverige och Norge har satt välfärdsteknologi på dagordningen för att möta dessa utmaningar. 

Dessutom ses välfärdsteknologi som mer kostnadseffektiv än de ordinarie vård- och omsorgstjänsterna. Men trots myndigheternas intentioner är potentialen av välfärdsteknologi långt ifrån utnyttjad.

Detta gränsöverskridande förprojekt som genomförs av forskare vid Högskolan Väst och Högskolen i Östfold är delfinansierat av Interreg, och har fokus på utmaningarna inom vård- och omsorgssektorn i kommuner på både svensk och norsk sida.

Myndigheterna i gränsregionen har pekat på välfärdsteknologi som ett instrument för att öka kvaliteten i vård- och omsorgstjänster och för att bättre utnyttja samhällets resurser. Välfärdsteknologi är också en arena för etablering av innovativ produkt- och tjänsteutveckling. Vi behöver därför undersöka mer om hur patienten/brukaren kan involveras, hur patientens/brukarens behov kan kartläggas, och hur kunskap om implementering av välfärdsteknologi påverkar organiseringen av tjänsterna och tjänstekvaliteten. En gemensam satsning och utväxling av kunskaper och erfarenheter bidrar till ett ökat lärande och lägger därmed grunden för ett bättre resultat när det gäller att möta gränsregionens utmaningar.

Målsättningen för detta förprojekt är att undersöka behov och potential för att utveckla användning och vidareutveckling av välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Även dagens tillgänglighet av välfärdsteknologiska hjälpmedel ska också kartläggas. Förprojektet ska också etablera samverkan mellan högskolorna och kommunerna på bägge sidor om gränsen. Resultaten från förprojektet ska skapa en grund för ett gemensamt huvudprojekt.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Vård och hälsovetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

  • Høgskolen i Østfold

Forskningsfinansiär

  • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2016 - 2017

Senast uppdaterad