Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet med detta projekt är att utveckla användbara instrument som kan stödja små och medelstora företag i deras successiva omvandling mot Industry 4.0. Vi kommer att fokusera på ett prototypiskt fall, virtualisering av processplanering vid tillverkning. Tillsammans med fem industripartners kommer vi att bedriva samarbetsbaserad aktionsforskning där ny kunskap och resultat utvecklas gemensamt. Förväntade effekter inkluderar att stärka små och medelstora företag i deras digitaliseringsprocess och att utveckla nya arbetsintegrerade lärandemetoder.

Forskningsområde

 • Teknik
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

 • Väderstad Components AB
 • Pentronic
 • Richardsson verktygsservice AB
 • MasterFlow AB

Forskningsfinansiär

 • KK-Stiftelsen

Projekttid

2020 - 2022

Senast uppdaterad