Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet med detta projekt är att utveckla användbara instrument som kan stödja små och medelstora företag i deras successiva omvandling mot Industry 4.0. Vi kommer att fokusera på ett prototypiskt fall, virtualisering av processplanering vid tillverkning. Tillsammans med fem industripartners kommer vi att bedriva samarbetsbaserad aktionsforskning där ny kunskap och resultat utvecklas gemensamt. Förväntade effekter inkluderar att stärka små och medelstora företag i deras digitaliseringsprocess och att utveckla nya arbetsintegrerade lärandemetoder.

Forskningsområde

Teknik Arbetsintegrerat lärande Informatik

Forskningsmiljö / Institution

Produktionsteknik Arbetsintegrerat lärande Primus (KK-miljö) Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Lars Walter

Forskningspartner

Väderstad Components AB Pentronic Richardsson verktygsservice AB MasterFlow AB

Forskningsfinansiär

KK-Stiftelsen

Projekttid

2020 - 2022

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.