Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

De senaste årens internationella kriser har medfört de största flyktingströmmar sedan andra världskriget. Det finns ett påtagligt behov av konstruktiva strategier för att möta de utmaningar en omfattande migration ställer på samhällets förmåga att möta och integrera nya invånare. Forskning framhåller den centrala funktion civilsamhällets organisationer har för att skapa tillit, sociala nätverk och medborgerligt engagemang, dvs. grundläggande förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Det finns en väletablerad föreställning om att deltagande i idrott främjar positiva identitetskonstruktioner, social integration och demokratisk fostran, men detta är ett relativt outforskat fält varför detta projekt kan bidra med värdefulla kunskaper.

Projektet har formen av en fallstudie och undersöker de strategier och arbetssätt en fotbollsförening använder i sitt arbete med olika sociala projekt som syftar till att främja interkulturell förståelse, inkludering, motverka effekterna av social och ekonomisk segregation, jämställdhet och öka ungas agens genom deltagande i idrott.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Karin Kittelmann Flensner

Samarbetsparter

Peter Korp, Göteborgs Universitet
Eva-Carin Lindgren, Göteborgs Universitet

Extern finansiering från

Västra Götalandsregionen
Trollhättans Stad

Pågår

2016-2017

Kontakt


Karin Flensner

Karin Flensner Universitetslektor Fil dr
karin.flensner@hv.se
Senast uppdaterad