Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Västervik är en landsbygdskommun som under de senaste 15 åren upplevt att en hög andel av de unga väljer att lämna kommunen till förmån för större städer. Det finns i samhället idag en trend och en urban norm som sätter (stor)staden i centrum vilket förskjuter mindre orter och landsbygd till periferin. En konsekvenser av detta är att många unga känner sig tvingade att flytta. Platsen man växer upp på påverkar ungas aspiration och framtidsdrömmar likväl som strukturella maktordningar såsom klass- köns- och etnicitetsmönster. Då storstaden blivit normsättande möts ungdomar från mindre orter av generaliserande antaganden och stereotypa fördomar om hur människor från landsbygden ska och bör bete sig.

Forskningsprojektet är en fallstudie och genomförs som två delstudier där den första delen har ett ungdomsperspektiv och den senare delen ett professionsperspektiv. Studien har två övergripande syften, dels att studera vilken betydelse som studie- och yrkesvägledare samt lärare har för elevers olika tankar om vad som är en önskvärd och möjlig framtid för dem, och för de beslut som eleverna fattar om sin framtid. Särskilt fokuseras hur dessa yrkespersoner förhåller sig till/hanterar elevernas relation till platsens materiella, sociala och symboliska villkor. Ett ytterligare syfte är att studera forskningscirkeln som metod för tvärprofessionellt arbetsintegrerat lärande i relation till målsättningen att arbeta och samverka på sätt som utgår från ungdomars erfarenheter och vilja och som stärker deras agens på kort och lång sikt.

Kortrapport

PDF

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

  • Susanne Holm

Medverkande Högskolan Väst

  • Susanne Holm

Forskningspartner

  • Campus Västervik

Forskningsfinansiär

  • Campus västervik
  • Västerviks kommun
  • Tjust Sparbanksstiftelse

Projekttid

2015 - 2020

Kontakt


Senast uppdaterad