Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detta projekt har ett särskilt fokus på att studera fältsekreterarnas möjligheter och svårigheter när det gäller uppsökande sociala arbetet med ungdomar i Lysekils kommun. Fältsekreterarens roll är i flera avseenden en unik roll inom ramen för det sociala arbetets praktik. Fenomen som är intressanta för studien är bland annat hur fältet konstrueras och konstitueras, bemötande och relationsskapande processer, handlingsutrymme och legitimitet samt (tvärprofessionell) samverkan.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Lysekils kommun

Forskningsfinansiär

  • Lysekils kommun

Projekttid

2016 - 2017

Kontakt


Ann Liss

Ann Liss Universitetsadjunkt
ann.liss@hv.se
Senast uppdaterad