Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projekttitel: CAVA, Changing Attitudes to Dating Violence in Adolescents

Projektet syftar till att förebygga våld i dating-relationer mellan ungdomar i åldern 12-16 år.

Läs mer på engelska på CAVA-projektets egen hemsida.

Forskning visar att våld mellan ungdomar i dating-relationer är vanligare än man tror. Enligt internationella uppskattningar har mellan 10 och 30 procent av alla unga kvinnor upplevt våld i relationer. Det finns också data som visar att unga kvinnor ofta brukar våld själva mot sina partners.

Det övergripande målet med CAVA-projektet är att sprida kunskap om våld i dating-relationer och att förändra ungdomars attityder och beteenden. Detta ska göras genom att man tar fram ett dataspel om dating-våld och genomför en informationskampanj framför allt riktad mot lärare i hela Europa. Spelet kommer att finnas på flera olika språk.

Det första steget i projektet är olika typer av förstudier. Därefter kommer en pilot av dataspelet att utvecklas. Spelet ska innehålla dating-scenarier och rollspel. I spelet kommer ungdomarna att få veta vilka konsekvenser deras beteende får. Det kommer också att finnas hänvisningar till instanser i de olika länderna där drabbade ungdomar kan söka hjälp. Spelet kommer att vara tillgängligt via CAVA-webbplatsen. Piloten ska utvärderas och förbättras i flera omgångar.

Information om dataspelet och hur det ska användas kommer att spridas bland europeiska lärare. I samband med att det används i stor skala kommer en vetenskaplig utvärdering av dess effekter att genomföras.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Emma Sorbring, projektledare
Bo Helsing
Anette Bolin

Samarbetspartner

Coventry University, Storbritannien
Högskolan Väst, Sverige
Limburg Catholic University College, Belgien
Friedrich-Alexander University, Tyskland
West Midlands European Centre, Belgien

Extern finansiering från

Europeiska kommissionen, Daphnefonden

Pågår

2011-2013

Mer information


Emma Sorbring

Emma Sorbring Professor Professor i barn- och ungdomsvetenskap
emma.sorbring@hv.se

Changing attitudes to dating violence in adolescents

Daphnefonden

Europeiska unionen

Senast uppdaterad