Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lokalt förankrad verksamhetsutveckling med ChangeLaboratories

ChangeLaboratories är en vetenskapligt beprövad och teoridriven metod för formativ intervention i syfte att åstadkomma hållbar förändring givet en eller flera identifierade motsättningar i verksamheter.

HittaDrivet utgick ifrån identifierad svårigheten med att uppnå jämlik och likvärdig skola genom skillnader i meritvärde när elever lämnar åk 9. Utöver dessa utmaningar koppla till meritvärde har HittaDrivet projektet identifierat skillnader i jämlik och likvärdig skola kopplat till undervisningens organisation och genomförande.

Dessa två observationer är den grund på vilket det nya projektet är designat i samverkan. Målsättningen är att åstadkomma hållbar förändring i den lokala kontexten givet en inkluderande och formativ metod, Change Laboratories i syfte att uppnå jämlik och likvärdig skola för eleverna på Orust. Orust grundskolor omfattas av projektet, och innefattar kollegiet på respektive skola. Det är upp till respektive skola att skapa förutsättningar för kollegiets deltagande under ett ChangeLaboratory.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningspartner

  • Orust kommun

Forskningsfinansiär

  • Orust Kommun

Projekttid

2019 - 2021

Kontakt


Maria Spante

Maria Spante Universitetslektor Docent
maria.spante@hv.se
Senast uppdaterad