Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tidigare har det inte funnits några möjligheter för personer som gått gymnasiesärskola att gå vidare till högre utbildning. Men idag görs det några försök i Sverige och utomlands att starta högre utbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Carlbecksakademin är en arbetsgrupp som verkar för att starta en sådan utbildning i Mariestad. Tanken är att det ska bli en yrkeshögskola för personer som lär långsammare. I Carlbecksakademin ingår företrädare för Mariestads kommun, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Från Högskolan Väst deltar Mariella Niemi.

I samarbete med Carlbecksakademin undersöker Mariella Niemi hur lärare kan arbeta för att studenterna ska nå uppställda kunskapsmål. Frågor som behöver besvaras är hur man ska bedöma studenternas kunskaper och vilka examinationsformer och betygskriterier som kan användas.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Mariella Niemi

Samarbetspartner

Carlbecksakademin

Extern finansiering från

Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling i Skövde

Pågår

2011-2013

Kontakt


Senast uppdaterad