Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Metoder

 • Intervjuer med förvaltningschefer, verksamhetschefer, lärare och annan personal på Välkomsten.
 • Enkät till rektorer för samtliga grundskolor i de två kommunerna
 • Sammanställning av statistik och uppgifter på skolnivå
 • Klassrumsobservationer och intervjuer med elever och lärare (eventuellt vårdnadshavare) på utvalda skolor.

Forskningsområde

Pedagogik/utbildningsvetenskap, flerspråkighet, interkulturell pedagogik och inkludering, organisationsstudier.

Kunskapsspridning

Resultaten delges både genom en vetenskaplig publikation och i populärvetenskaplig form, exempelvis genom en kort skriftlig rapport med några slutsatser och råd och en muntlig presentation och ev workshop med lämplig målgrupp (t.ex. förvaltning; chef, områdeschefer och rektorer).

Rapport

Här kan du ta del av kortrapporten

Forskningsområde

 • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

 • Barn och unga
 • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

 • Västra Götalandsregionen VGR
 • Vänersborgs kommun
 • Trollhättan Stad
 • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

 • Västra götalandsregionen VGR

Projekttid

2016 - 2017

Kontakt


Helena Korp

Helena Korp Universitetslektor
helena.korp@hv.se

Karin Flensner

Karin Flensner Universitetslektor Fil dr
karin.flensner@hv.se

Kerstin Von Brömssen

Kerstin Von Brömssen Professor, senior
kerstin.von-bromssen@hv.se

Signild Risenfors

Signild Risenfors Universitetslektor Docent i pedagogik
signild.risenfors@hv.se
Senast uppdaterad