Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektets titel är In different worlds - religious discourses in students' space, och handlar om hur elever i tre olika gymnasieskolor talar om religion i relation till de olika "rumsliga" sammanhang där deras skolor ligger. De tre skolorna ligger alla i stadsmiljö, men i olika delar av staden. Vår forskningsfråga handlar om i vilken mån det går att se skillnader i ungdomarnas tal om religion beroende på område. Vår analys bygger på rumsliga teorier med place och space som analytiska begrepp, vilket för vår studie innebär att elevernas skolgång tycks ske i "olika världar" och forma olika diskurser kring religion.

Det nya intresset för rumsliga teorier i relation till religion uttrycks i studier av bland annat Kim Knott (2005, 2009), och Doreen Massey (2009) där intresset är riktat mot "platsen i sig", oavsett om det verkar vara en "religiös" plats eller inte. Forskningsfokus handlar om att koppla ihop religion med andra sociala och kulturella praktiker.

Projektet kommer att rapporteras i "Location, Space and Place in Religious Education" Münster: Waxmann Verlag. Editors: Martin Rothgangel, Geir Skeie, Kerstin von Brömssen, Hans-Günter Heimbrock

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Kerstin von Brömssen
Signild Risenfors

Samarbetspartner

The European Network for Religious Education through Contextual Approaches (ENRECA)

Pågår

2014 - 2017

Kontakt


Signild Risenfors

Signild Risenfors Universitetslektor Docent i pedagogik
signild.risenfors@hv.se

Kerstin Von Brömssen

Kerstin Von Brömssen Professor, senior
kerstin.von-bromssen@hv.se
Senast uppdaterad