Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet har karaktären av kunskapsfördjupning, där yrkesverksamma reflekterar och problematiserar barns övergång mellan förskola och förskoleklass, med utgångspunkt i egna erfarenheter och aktuell forskning. 

Samverkansprojektet har fokus på hur rutiner och pedagogiskt innehåll kan gynna barn vid övergången mellan de två skolformerna förskola och förskoleklass. Projektet syftar till att bidra till ökad kunskap kring rutiner och kontinuitet kring pedagogiskt innehåll som barn möter i de olika skolformerna, för att ta vara på barns utveckling och lärande på bästa sätt. ​

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Ingrid Granbom
Marita Lundström

Samarbetspartner

Stenungsunds kommun

Pågår

2015

Rapport

Kontakt


Ingrid Granbom

Ingrid Granbom Universitetslektor
ingrid.granbom@hv.se

Marita Lundström

Marita Lundström Universitetslektor Lektor i utbildningsvetenskap
marita.lundstrom@hv.se
Senast uppdaterad