Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studiens design består av semi-strukturerade intervjuer av lärare, rektorer och lokala projektledare för Plug Innan (n=15) i fem skolor i Västra Götalands Regionen. Vidare har en longitudinell enkät genomförts hösten 2018, 2019, 2020 och 2021. Här är fokus på kollektiv och individuell efficacy (tilltro till gemensam och egen kompetens) i lärarnas dagliga arbete med att bemöta, anpassa och stödja alla elever. Enkäten har riktats mot all pedagogisk personal i skolans verksamhet.   

Kortrapport

PDF

Genomförande av utvecklingsprojekt - ett stödmaterial

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Karoline Larsen Andersson (doktorand)
Karin Forslund Frykedal (ansvarig, huvudhandledare)
Cecilia Thorsen (biträdande handledare) 

Forskningsfinansiär

  • Västra götalandsregionen VGR

Projekttid

2017 - 2023

Kontakt


Senast uppdaterad