Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här forskningsprojektet har som mål att undersöka tvärprofessionellt samarbete mellan lärare och socialarbetare kring barn som är i behov av särskilt stöd och som får insatser av socialtjänsten. Projektet är ett avhandlingsarbete vilket utförs av Anette Bolin och beräknas avslutas 2011.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Anette Bolin

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se
Senast uppdaterad