Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kortrapport

PDF

Psykisk ohälsa hos barn visar sig ofta som beteendeproblem och innebär ett lidande både för individen och för omgivningen, både på kort och på lång sikt. Studier visar att föräldraträning är framgångsrikt när det gäller att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. I många fall saknas det dock implementeringsrutiner i verksamheterna för föräldraträningsprogram. Syftet med denna avhandling är att studera aspekter i relation till implementeringsprocessen av det evidensbaserade föräldrastödsprogrammet Family Check-Up.

Fokus för avhandlingen och dess innehållande studier är socialarbetare och deras arbetsintegrerade lärande i samband med implementering och användning av Family Check-Up (FCU). Avhandlingen har sin utgångspunkt i ett samverkansprojekt med Närhälsan Utvecklingscentrum i Göteborg. Utvecklingscentrum är också den enhet som står för implementering och utbildning avseende FCU i Sverige.
Den första studien i avhandlingen genomförs under 2016 och belyser socialarbetares upplevelse av och inställning till reflektion, samt betydelsen av reflektion för deras lärande och utveckling i arbetet.

På planeringsstadiet finns ytterligare en studie som även den ska inkluderas i avhandlingen. Denna studie syftar till att belysa FCU-verksamma socialarbetares användning av olika kunskapstyper som grund för deras dagliga praktik. Fokus i avseendet kunskapstyper kommer att vara erfarenhetsbaserad kontra evidensbaserad kunskap, dvs. kunskap med antingen ursprung i den egna personliga erfarenheten alternativt i forskning och teori. Vilken typ av kunskap är mest framträdande i deras dagliga praktik och vad finns det för bakomliggande orsaker/påverkansfaktorer för deras val av kunskap?

Avhandlingen har ett planerat avslut under år 2020.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Närhälsan, VGR, Gbg

Forskningsfinansiär

  • Närhälsan, VGR, Gbg
  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2015 - 2020

Kontakt


Jennie Ryding

Jennie Ryding Universitetslektor
jennie.ryding@hv.se
Senast uppdaterad