Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studien syftar till att utifrån ungdomars, som accepterat brottsförebyggande insatser från socialtjänsten (TUTI-insatser), berättelser undersöka erfarenheter och förståelsen av socialtjänstens brottsförebyggande arbete.

Både kvantitative och kvalitativa metoder kommer användas. Dels data om inkomna anmälningar om brott generellt, dels inhämtande av personuppgifter från socialtjänstens aktmaterial gällande ungdomar som accepterat TUTI - insatser.  Samt intervjuer med ungdomar som accepterat TUTI-insatser.

Resultaten av studien hoppas vi ska kunna bidra med insikter om hur unga förstagångslagöverträdare och deras familjer erfar socialtjänstens stödinsatser och på vilket satt tidiga behandlingsinsatser kan göra skillnad. Samt ge oss kunskap om hur flera aktorer kan samverka for att mobilisera resurser och civilsamhällets betydelse i ungas möjlighet att bryta en kriminell livsstil.

Studien kan också bidra med att ge kunskap om betydelsen av att involvera klienter i utformning av stödinsatser inom socialtjänsten.

Socialtjanstens-brottsforebyggande-arbete.pdf

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Johanna Nyman, Trollhättans stad

Forskningspartner

  • Trollhättans Stad

Forskningsfinansiär

  • Trollhättan Stad

Projekttid

2021 - 2023

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se
Senast uppdaterad