Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet pågår under 2017 och innebär för träningsskolans lärare ett arbete för att utveckla sina undervisningsstrategier. För Högskolan Väst innebär projektet en forskningsstudie som syftar till att besvara frågor om undervisning inom träningsskolan. Mer precist är det undervisning inom ämnesområdet kommunikation som fokuseras. Ämnesområdet valdes med motiveringen att kommunikation är ett centralt kunskapsinnehåll för träningsskolans elever som också innebär ett viktigt redskap för delaktighet. Vi vill ge eleverna möjlighet att uttrycka sin vilja, att kunna välja och välja bort säger lärarna.

Kommunikation är ett verktyg för mänsklig samvaro, för utbyte av erfarenheter och känslor. I träningsskolan är kommunikation både ett innehållsligt ämnesområde och redskap för överföring och utveckling av kunskap. Lärarna på träningsskolan använder olika hjälpmedel för att kommunicera med sina elever dagligen. De planerar och genomför också aktiviteter i syfte att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. Träningsskolan kännetecknas av att flera av eleverna har såväl fysiska som kognitiva svårigheter att kommunicera med tal och skrift. Att kunna kommunicera med människor i sin omgivning ger möjlighet till delaktighet och eget initiativ det är därför ett angeläget utvecklingsområde för undervisning i träningsskolan.

Syftet med projektet är att undersöka om lärstudier (learning study) kan användas som ett redskap för att utveckla undervisning och undervisningsstrategier på träningsskolan. Learning study innebär en teoretisk grund för att välja lärandeinnehåll och att planera och utvärdera undervisning. Grundläggande för teorin är att det som ska läras, lärandeobjektet, definieras av ett antal kritiska aspekter som eleven måste urskilja. Det är alltså lärarnas undervisning som är i fokus för både utvecklingsarbetet på skolan och forskningsstudien.

Projektet kommer att presenteras dels i en rapport som vänder sig till praktiker inom särskoleverksamheten, dels i en forskningsrapport som publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Rapporterna produceras under våren 2018.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Trollhättan Stad

Forskningsfinansiär

  • Trollhättan Stad

Projekttid

2016 - 2017

Kontakt


Eva M Johansson

Eva M Johansson Universitetslektor Filosofie Doktor i Pedagogik
eva.m.johansson@hv.se
Senast uppdaterad