Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I ett ”samforskningsprojekt” mellan Linköpingskommun och Högskolan Väst undersöks en nystartad insats som utgår från den senare modellen. Ung Arena är en sammanslagning av flera kommunala arbetsmarknadsinsatser för ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 år i Lidköpings kommun. På Ung Arena arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av 10 personer för att ge ett sammanhållet stöd för att stärka unga personer möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden/utbildning. Under ett års tid har ca 200 ungdomar och unga vuxna tagit del av insatsen. Tanken är att det ska vara en verksamhet där stöd som unga människor behöver när de är på väg till skola och/eller arbete ska vara under samma tak. Ung Arena är en samverkan mellan flera förvaltningar.

Intresset i samforskningsprojektet är att få en ökad förståelse för hur dessa insatser utvecklas och tar form. Intresset är att belysa det utifrån två områden. Delvis ville vi få en fördjupad förståelse för hur det tvärprofessionella arbetet utformades. Ett annat intresse var att ta reda på hur ungdomarna påverkades av insatsen.

De tre huvudfrågorna som formulerades tillsammans med Ung Arena var:

  • Hur beskriver- och vad betyder Ung Arena för de unga som deltar i verksamheten?
  • Vad betyder Ung Arena för personalens utveckling av arbetet med målgruppen 
  • Vilken betydelse har samverkan för Ung arenas utveckling, som exempelvis samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänsten.

Frågorna besvaras genom intervjuer med deltagare, personal och samarbetspartners. Resultaten har sedan diskuterats med personal, deltagare och forskare under dialogdagar.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Lidköpings kommun

Forskningsfinansiär

  • Lidköpings kommun

Projekttid

2017 - 2019

Kontakt


Daniel Olof Wiedel

Daniel Olof Wiedel Universitetsadjunkt
daniel-olof.wiedel@hv.se
Senast uppdaterad