Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

MiniMili arbetar mycket med nätverksmöten där samtliga intressenter ingår och där den unge ges en aktiv och ledande roll att driva förändringsprocessen. Målet med projektet är bland annat att genom förebyggande arbete skjuta upp alkoholdebut och avvärja drogdebut samt därigenom minska framtida utanförskap.

Samverkansdelen där Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön bidrar med en forskare till projektet, har pågått sedan januari 2015 och har inledningsvis till stor del handlat om att forskaren tillsammans med projektdeltagarna arbetat fram möjliga forskningsteman. Ambitionen är att samverkansforskningen skall stå verksamheten nära och kunna ha såväl en stödjande som en utforskande funktion. Vad som närmare skall utforskas och hur den stödjande funktionen skall se ut är för närvarande under utformning.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Sven Hassler

Samarbetspartner

Ale kommun

Pågår

Till 2016

Kontakt


Senast uppdaterad