Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet är att genom att ha en integrerad verksamhet som utgår från den enskilda individens behov, säkras att personer med psykisk ohälsa på ett enkelt sätt kan söka kontakt med olika instanser som är viktiga för dem. På Ungdoms- Vuxencentralen ska det vara möjligt att få svar på frågor om hälsa, relationer, studie, arbete, fritid och ekonomi eller annat som upptar tankar i vardagen.

I samverkan med Högskolan väst sker flera delprojekt vilka kommer vara föränderliga beroende på utvecklingen som sker. I samarbetet följeforskas personalen från de olika verksamheterna när de med jämna mellan självvärderar arbetet för den egna projektutvecklingen medan det också analyseras vetenskapligt. Ett ytterligare delsamarbete är att följeforska, juridiskt godkända, sätt att informera och interagera med målgrupperna via sociala medier. Intervjuer och screening kommer ske med klienter samt att forskningsseminarier anordnas med forskare, personal och klienter.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

  • Margareta Bohlin

Medverkande Högskolan Väst

  • Margareta Bohlin

Övriga projektmedverkande

Anders Ingelgård

Forskningspartner

  • Åmåls kommun

Forskningsfinansiär

  • Åmåls kommun

Projekttid

2015 - 2017

Kontakt


Senast uppdaterad