Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avsikten är att personal inom LSS-verksamhet ska få ökade möjligheter att främja delaktighet och självständighet för barn och unga med funktionsnedsättningar. Inom forskningsprojektet följer Charlotta Isaksson och Elisabet Björquist, forskare från Högskolan Väst, denna satsning. Syftet är att undersöka om och hur stödjande miljöer för IKT- användning (och angränsande välfärdsteknik) etableras och skapas inom LSS-verksamheter och på vilket sätt som tillgänglighet och delaktighet hos barn och unga vuxna med funktionsnedsättning främjas.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningspartner

  • Fyrbodals kommunalförbund

Forskningsfinansiär

  • Fyrbodals kommunalförbund

Projekttid

2016 - 2018

Kontakt


Elisabet Björquist

Elisabet Björquist Universitetslektor Dr. med. vet. i hälsovetenskap med inriktning handikappvetenskap, ssk habiliteri
elisabet.bjorquist@hv.se

Nina Tryggvason

Nina Tryggvason Universitetslektor Filosofie Doktor i socialt arbete
nina.tryggvason@hv.se
Senast uppdaterad