Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under två år med start våren 2020 pågick det så kallade Vi-projektets arbete med att hjälpa 1 000 unga i åldrarna 15–24 år som var eller riskerade att bli UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Projektägare var Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götaland och medfinansiärer var Europeiska socialfonden (ESF). Budgeten var nästan 100 miljoner kronor och projektet hade som övergripande mål att UVAS ska ”äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier”. Arbetet involverade samverkanspartners som kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 19 kommuner.

I en del av projektet som studerades av Sevtap Gurdal stod bemötande i fokus. I Vi-projektet benämndes bemötande som möten i ögonhöjd, och det stod i fokus redan från början. Enligt projektbeskrivningen ska man i ett möte i ögonhöjd försöka bortse från de maktaspekter som finns i möten mellan till exempel handläggare och unga vuxna och tillgodose individens behov genom att lyssna till vad hen har att säga och medvetandegöra hens roll och aktörskap i samhället. Detta med förhoppningen att möjliggöra en förändring i den unga vuxnas liv. Då möten i ögonhöjd blev ett återkommande inslag i projektet växte intresset för vad sådana möten egentligen syftar till. Med andra ord: hur beskriver medarbetare möten i ögonhöjd och, inte minst, vad har sådana möten betytt för de unga vuxna i Vi-projektet?

I den populärvetenskapliga rapporten kan du ta del av både medarbetarnas och de unga vuxnas beskrivningar av vad bemötande betyder för dem och hur ett bra möte kan leda till livsförändringar.

Ladda ner och läs kortrapporten här

Läs mer om Vi-projektet hos Folkhögskoleförvaltningen.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Projektägare var Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götaland och medfinansiärer var Europeiska socialfonden (ESF). Arbetet involverade samverkanspartners som kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 19 kommuner. 

Projekttid

2020 - 2022

Senast uppdaterad