Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Miljöns projekt kan delas in i tre områden enligt nedan. Se också miljöns samverkansprojekt

Utveckling, familj och livsvillkor

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

Lärande, utbildning och kultur

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

Fritid, kamratrelationer och hälsa

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

Senast uppdaterad av Claudia Preisig