Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Till exempel behöver inte funktionsnedsättningen stå i förgrunden, man kan framhäva andra sidor och anta alternativa identiteter. Med hjälp av kombinerade metoder vill forskare studera ungdomars själv-presentationer i relation till kontextuella föruttsättningar för identitetsskapande på internet utifrån ungdomars, föräldrars och yrkesverksammas (lärare och omsorgspersonal) perspektiv.

- Det här är komplexa frågor som måste belysas från olika perspektiv. Det är ofta fysiska funktionshinder och teknikanpassning som hittills stått i förgrunden inom forskningen. Intellektuella funktionshinder och identitetsrelaterade frågor är också viktiga att belysa, säger Martin Molin.

Samtidigt betonar han att det inte bara är negativa aspekter med särskoleelevernas närvaro på nätet. Det finns möjligheter för dem att ingå i nya grupper och att få en möjlighet att presentera sig själv på olika sätt som man inte har utanför den digitala världen.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Fritid, kamratrelationer och hälsa

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Åsa Borgström Martin Molin Emma Sorbring

Övriga projektmedverkande

Lotta Löfgren-Mårtenson, Malmö Universitet

Forskningspartner

Malmö Universitet

Forskningsfinansiär

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2015 - 2019

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig