Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Slutrapport

PDF

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur ungdomar (16-20 år) med lindrig intellektuell funktionsnedsättning interagerar och deltar på internet. Utifrån elev-, föräldra- och personalperspektiv har projeket studerat de ungas självpresentationer, sociala relationer och delaktighet inom ramen för olika gemenskaper på internet.

- Det här är komplexa frågor som måste belysas från olika perspektiv. Det är ofta ungdomar i allmänhet som hittills stått i förgrunden inom forskningen. Intellektuella funktionsnedsättningar och identitetsrelaterade frågor är också viktiga att belysa, säger projektledare Martin Molin.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Fritid, kamratrelationer och hälsa

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Åsa Borgström Martin Molin Emma Sorbring

Övriga projektmedverkande

Lotta Löfgren-Mårtenson, Malmö Universitet

Forskningspartner

Malmö Universitet

Forskningsfinansiär

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2015 - 2019

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig