Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kortrapport

Rapport

Slutrapport

PDF

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur ungdomar (16-20 år) med lindrig intellektuell funktionsnedsättning interagerar och deltar på internet. Utifrån elev-, föräldra- och personalperspektiv har projeket studerat de ungas självpresentationer, sociala relationer och delaktighet inom ramen för olika gemenskaper på internet.

- Det här är komplexa frågor som måste belysas från olika perspektiv. Det är ofta ungdomar i allmänhet som hittills stått i förgrunden inom forskningen. Intellektuella funktionsnedsättningar och identitetsrelaterade frågor är också viktiga att belysa, säger projektledare Martin Molin.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Fritid, kamratrelationer och hälsa

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Åsa Borgström Martin Molin Emma Sorbring

Övriga projektmedverkande

Lotta Löfgren-Mårtenson, Malmö Universitet

Forskningspartner

Malmö Universitet

Forskningsfinansiär

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2015 - 2019

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen