Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan relateras till dessa elevers skolframgång. Men eftersom skolans kompensatoriska förmåga antas variera mellan skolor och över tid ämnar vi också att undersöka förändringar i akademisk resiliens och hur dessa kan kopplas till förändringar i olika kompensatoriska faktorer såsom lärarkompetens och klass- och skolklimat. Vi vill också undersöka vilka aspekter som kan förutsäga resiliens eftersom denna kunskap kan ge bättre verktyg för att motverka och förhindra skolavhopp. Data från de internationella studierna IEA (TIMSS, PIRLS) och OECD (PISA), men även av data från den longitudinella databasen Utvärdering genom uppföljning (UGU), kommer att utgöra basen för våra empiriska studier. Målet med projektet är att kunna bidra med kunskap till lärare, skolor och beslutsfattare om effektiva sätt att organisera utbildning och fördela stöd för att främja akademisk resiliens.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Cecilia Thorsen
Kajsa Yang Hansen

Samverkanspartners

Stefan Johansson, Göteborgs Universitet

Pågår

2019-2021

Extern finansiering

Vetenskapsrådet

Kontakt


Senast uppdaterad