Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detta projekt har ett särskilt fokus på att studera fältsekreterarnas möjligheter och svårigheter när det gäller uppsökande sociala arbetet med ungdomar i Lysekils kommun. Fältsekreterarens roll är i flera avseenden en unik roll inom ramen för det sociala arbetets praktik. Fenomen som är intressanta för studien är bland annat hur fältet konstrueras och konstitueras, bemötande och relationsskapande processer, handlingsutrymme och legitimitet samt (tvärprofessionell) samverkan.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Utveckling, familj och livsvillkor

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Ann Liss

Medverkande Högskolan Väst

Ann Liss

Forskningspartner

Lysekils kommun

Forskningsfinansiär

Lysekils kommun

Projekttid

2016 - 2017

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig