Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet heter Parenting Across Cultures, föräldraskap i olika kulturer, och leds av Duke University i North Carolina. De deltagande länderna är Colombia, Filippinerna, Italien, Jordanien, Kenya, Kina, Sverige, Thailand och USA. Syftet med studien är att undersöka kulturella skillnader och likheter när det gäller föräldrars och barns syn på barnuppfostran.

I varje land intervjuas föräldrar och barn i 100 familjer. De intervjuades första gången 2008 när barnen var 8 år. Data samlas sedan in varje år fram till dess att barnen är 16 år gamla. Mammor, pappor och ett barn från varje familj intervjuas var för sig med hjälp av formulär med färdiga svarsalternativ. Frågorna handlar framför allt om vilka uppfostringsmetoder föräldrarna använder sig av. Både barn och föräldrar svarar också på om de tror att metoderna fungerar.

Alla svar samlas i en databas och forskarna kommer att ha rika möjligheter att ta fram statistik ur materialet för att göra mängder av olika jämförelser.

Högskolan Väst står för den svenska medverkan i projektet. 100 familjer bosatta i Västsverige intervjuas.

Läs mer om projektet på engelska.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Utveckling, familj och livsvillkor

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Emma Sorbring

Medverkande Högskolan Väst

Emma Sorbring Sevtap Gurdal

Forskningspartner

Duke University

Forskningsfinansiär

National institute of Health, NIH

Projekttid

2008 - 2023

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig