Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I den aktuella undersökningen intresserar vi oss för vilket stöd de fackliga organisationerna inom det privata näringslivet ger sina anställda när det gäller att uppfylla sitt familjeansvar, hur det stödet konkret ser ut samt vilka konsekvenserna blir av att det finns (eller saknas) ett sådant stöd, både för företagen och för de anställdas familjeförhållanden.

Undersökningen genomfördes i två steg: (a) Till att börja med intervjuades de 64 centrala fackliga. Syftet med intervjuerna var att få en bild av de fackliga organisationernas officiella ståndpunkt när det gäller kopplingen mellan arbete och familj, t.ex. mäns uttag av föräldraledighet; (b) därefter intervjuades ordföranden i 235 lokala fackliga organisationer, varav nästan två tredjedelar var TCO-förbund (62 %), trettiosju procent var LO-förbund och 2 % var SACO-förbund.

Resultaten hittills visar bl.a. på ett relativt lågt intresse från de fackliga organisationerna när det gäller att verka för att underlätta för anställda (såväl manliga som kvinnliga anställda) att kombinera arbete och familj. Facken aktivare när: (1) ordförande var kvinna, (2) när facket prioriterade frågor som rörde jämställdhet mellan män och kvinnor, (3) när man upplevde att facket och företaget drog åt samma håll.

 

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Utveckling, familj och livsvillkor

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Philip Hwang

Medverkande Högskolan Väst

Philip Hwang

Forskningspartner

University of Indianapolis, Indiana, USA

Forskningsfinansiär

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Projekttid

2015 - 2020

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig