Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Metoder

  • Intervjuer med förvaltningschefer, verksamhetschefer, lärare och annan personal på Välkomsten.
  • Enkät till rektorer för samtliga grundskolor i de två kommunerna
  • Sammanställning av statistik och uppgifter på skolnivå
  • Klassrumsobservationer och intervjuer med elever och lärare (eventuellt vårdnadshavare) på utvalda skolor.

Forskningsområde

Pedagogik/utbildningsvetenskap, flerspråkighet, interkulturell pedagogik och inkludering, organisationsstudier.

Kunskapsspridning

Resultaten delges både genom en vetenskaplig publikation och i populärvetenskaplig form, exempelvis genom en kort skriftlig rapport med några slutsatser och råd och en muntlig presentation och ev workshop med lämplig målgrupp (t.ex. förvaltning; chef, områdeschefer och rektorer).

Rapport

Här kan du ta del av kortrapporten

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Helena Korp

Medverkande Högskolan Väst

Sylvana Sofkova Hashemi Kerstin Von Brömssen Signild Risenfors Karin Flensner Helena Korp

Forskningspartner

Västra Götalandsregionen VGR Vänersborgs kommun Trollhättan Stad Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

Västra götalandsregionen VGR

Projekttid

2016 - 2017

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig