Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det vi saknar är dock beskrivningar av vad som kännetecknar dessa och andra skickliga lärares ledarskap i och utanför klassrummet. Jämte förstelärare finns också skickliga ledare verksamma som lärare med inriktning fritidshem och lärare i förskoleklass. Dessa två yrkeskategorier samverkar i undervisningen ofta med förstelärare. Vi saknar beskrivningar av hur elevernas lärande påverkas av att undervisningen bedrivs av olika yrkeskategorier som sannolikt gestaltar olika sätt att leda klassrummet.

Syfte och frågeställningar

Mot bakgrund av ovanstående är det preliminära syftet med detta samverkansprojekt att beskriva vad som kännetecknar skickliga lärares klassrumsledarskap ur ett elev- och lärarperspektiv i Jönköpings kommun. Svar på frågeställningar som faller ur detta syfte bidrar med elevers perspektiv på skickligt klassrumsledarskap såväl som med svar på frågan vad skickliga ledarskap i och utanför olika slags klassrum består av. 

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Lärande, utbildning och kultur

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Marcus Samuelsson

Medverkande Högskolan Väst

Marcus Samuelsson

Forskningspartner

Jönköpings kommun

Forskningsfinansiär

Jönköpings kommun

Projekttid

2017 - 2019

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig