Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex nya pedagoger, tre specialpedagoger och tre socialpedagoger, anställdes under våren 2014.  En socialpedagog och specialpedagog bildar ett team som ska serva en eller fler förskolor.  På detta sätt blir alla kommunens förskolor delaktiga i projektet.  Arbetsledare blir förskolechefen på den/de förskolor som teamet arbetar på.

Med utgångspunkt från Guide för investeringar i tidiga insatser (SKL 2012) konstateras att tidiga insatser för att upptäcka och arbeta med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan kan förebygga utanförskap och ge samhällsekonomiska vinster. I Vara kommun har samarbete och gemensam kompetensutveckling över förvaltningsgränser gett underlag för politiska beslut att bevilja projektmedel för tidiga insatser som syftar till att förebygga utanförskap. Projektet handlar om hela kedjan från att göra kartläggningar till att utpröva metoder och förhållningssätt som kan ge förbättringar.

Målsättningen med dessa specifika insatser är att i ett tidigt skede stödja barnet och dess familj. Det ska skapa förutsättningar för barnet att nå de pedagogiska målen i grundskolan och ge ett tryggare socialt nätverk. Dessa omständigheter ses som starka skyddsfaktorer för att förhindra framtida utanförskap och kan därigenom också minska samhällskostnader på både lång och kort sikt. Ett generellt mått på detta är godkända betyg från grundskolan som enligt forskning är en viktig framgångsfaktor för minskat utanförskap.

Rapport - Tidiga insaster i förskolan

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Utveckling, familj och livsvillkor

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Emma Sorbring

Medverkande Högskolan Väst

Olof Wiedel Lena Nilsson Emma Sorbring

Forskningspartner

Västra Götalandsregionen VGR

Forskningsfinansiär

Högskolan Väst, interna medel Vara kommun

Projekttid

2014 - 2015

Senast uppdaterad av Claudia Preisig